Scroll to top

Rıhtım Feriye

Farklı alanlarda etkinlikler için uygun, açık hava alanı.
420 kişilik yemekten, 1.000 kişilik kokteyle kadar ağırlama kapasitesi.